ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะเจาะจงกับกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) ในประเทศไทยที่มีสารกลุ่ม bibenzyl
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
คำสำคัญ พฤกษเคมี;กล้วยไม้คุณสมบัติเป็นยา;เครื่องหมายดีเอ็นเอ;ลำดับเบสดีเอ็นเอ
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค Inter-simple sequence repeat (ISSR) เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความจำเพาะเจาะจงกับกล้วยไม้สกุลหวายในประเทศไทยที่พบสารกลุ่ม bibenzyl ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย เช่น ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation) ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) และฤทธิ์ต้านการเจริญของหลอดเลือด (anti-angiogenesis) เพื่อให้สามารถคัดเลือกกล้วยไม้สกุลหวายชนิดที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเภสัชวิทยา และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเพิ่มคุณภาพกล้วยไม้เชิงเภสัชอุตสาหกรรม เป็นพืชทางเลือกใหม่แก่เกษตรกรในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.agri.cmu.ac.th/content.asp?JID=140&CID=1100
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง