ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปาล์มน้ำมันเส้นทางสู่ยุคพลังงานทดแทนไบโอดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัฐศักดิ์ พลสิงห์
คำสำคัญ ปาล์มน้ำมัน;พลังงานทดแทน;ไบโอดีเซล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตพลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่นักวิชาการ ที่เริ่มวิจัยคิดค้นหาวัตถุดิบสำหรับนำมาใช้ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจว่าจะเป็นทางออกในการแก้วิกฤตน้ำมันแพงให้กับบ้านเราได้ คือ การผลิตไบโอดีเซล ได้มีการเสนอนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมไบโอดีเซลให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายพลังงานทดแทนของประเทศ แม้ในปัจจุบันน้ำมันดีเซลที่ใช้จะถูกบังคับให้มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม ร้อยละ 2 แล้ว และบางแห่งโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันของบางจาก และปตท. จะมีน้ำมันไบโอดีเซล บี 5 (ส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม ร้อยละ 5 ) แล้วก็ตาม นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมไบโอดีเซลพลังงานทดแทน จากปาล์มน้ำมันยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมาย ราคาปาล์มน้ำมันก็ตกต่ำ ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าในเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนไบโอดีเซลนั้น รัฐบาลอาจจะต้องแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และความจริงใจในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดวิกฤตราคาน้ำมันและปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในระยะยาว ให้ชัดเจนกว่านี้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.doa.go.th/kasikorn/year-53/july_aug_53/part3.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ปาล์มน้ำมันเส้นทางสู่ยุคพลังงานทดแทนไบโอดีเซล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง