ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน
คำสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์;แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง;วิถีชุมชน
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน หมู่ที่11 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดชัยนาท
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน เปลี่ยนแปลงจากเกษตรเคมีมาสู่การทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปิดฝึกอบรมต้นกล้าอาชีพหลาย ๆ รุ่น ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคคลหลาย ๆ พื้นที่ เข้ารับการอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพ สอนการเพาะถั่วงอก การเลี้ยงกบ สอนการทำเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่น สอนให้ทำยาหม่อง น้ำยาล้างจาน เป็นต้น และนอกจากนั้นยังมีการสอนทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ที่สามารถนำไปใช้ในการเกษตร สอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟาง ซังข้าวโพด แกลบ เศษใบไม้แห้ง และมูลสัตว์ นำวัสดุเหลือใช้จากไร่นามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอีกแนวทางหนึ่งของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะแล้วยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับผู้ผลิตอย่างจริงจัง ยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และแก้ปัญหาโครงสร้างของดินที่สูญเสียให้กลับคืนมา นอกจากนี้ ยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงอีกทางหนึ่งด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://dl.moralcenter.or.th/images/70/พอเพียง/ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง