ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เป้าปืนและระบบฝึกซ้อมยิงปืนรณยุทธ์ IPSC training system
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
คำสำคัญ เป้าปืน;ระบบฝึกซ้อมยิงปืนรณยุทธ์;IPSC training system
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ระบบ IPSC training system หรือ ระบบเป้ายิงปืนรณยุทธ์ ประกอบด้วยระบบหลักคือ ตัวเป้าปืนเป็นเป้าที่ใช้ตามแบบการฝึกซ้อมแบบ IPSC ที่ใช้งานจริงมีอยู่4 ชนิด 1. เป็นเป้าที่ยิงแล้วล้มเลย 2. ยิงตามจำนวนนัดที่กำหนดเป้าถึงจะล้ม 3. เป้าที่ยิงแล้วไม่ล้ม 4. ยิงแล้วมีการคิดคำนวณด้วยว่าโดนบริเวณไหนของเป้าปืน จะได้คะแนนเท่าไหร่ แบ่งเป็น 2 หลัก คือเป้าที่เป็นตัวประกันและเป้าที่เป็นผู้ร้าย ระบบมีชุดคอนโทรลซึ่งควบคุมการทำงานของเป้าปืนทุกอย่างผ่านสัญญาณเครือข่ายไร้สาย หรือ wireless ซึ่งทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่เป้าเพื่อบอกว่าจะใช้เป้าตัวไหนบ้างในการซ้อม เมื่อยิงปืนโดนเป้าแต่ละนัดก็จะมีสัญญาณส่งมาบอกที่ตัวคอนโทรลว่าเป้าไหนถูกยิงไป ณ เวลาไหนบ้าง ผู้ฝึกซ้อมจะสามารถรับรู้ข้อมูลและสถิติการซ้อมยิงปืนทุกอย่างเหมือนการใช้งานจริง ข้อดี สามารถพัฒนาตัวเองว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงเป้าไหน วิธีการยิงเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมยิงปืนและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ซ้อมให้มากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ZwcnSckwxFw
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เป้าปืนและระบบฝึกซ้อมยิงปืนรณยุทธ์ IPSC training system is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง