ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัวอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชนะ รักษ์ศิริ
คำสำคัญ เครื่องคัดแยกไข่;การคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัว
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันอุตสาหกรรมไก่เติบโตขึ้นทุกปี ในทุกวันมีการฟักไข่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่ใช่ไข่ทุกฟองที่สามารถฟักออกเป็นตัวได้ ไข่บางฟองที่เชื้อตาย มีรอยร้าว หรืออื่นๆ หากปล่อยทิ้งไว้ไข่เหล่านี้จะเน่า และทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ส่งผลให้ไข่หรือลูกเจี๊ยบที่ออกมาเกิดความเสียหาย จึงได้เกิดแนวคิดการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัวอัตโนมัติขึ้นมา โดยใช้การประมวลผลภาพจากกล้องในการระบุไข่เสียและใช้ระบบแขนกลในการคัดแยกไข่เหล่านี้ออก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=TGqSQ1nYt9o
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักตัวอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง