ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมเพียน เวียงนาค
คำสำคัญ ผู้พิการในชุมชน;คุณภาพชีวิตผู้พิการ
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าสัก
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในชุมชน โดยการเข้าถึงคนไข้ที่มีปัญหาเช่น ได้รับแจ้งจากชุมชนให้ทีม โรงพยาบาลออกไปเยี่ยมผู้ป่วยรายหนึ่งที่มีอาการปวดหลังและแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถลุกออกไปไหนมาไหนได้เป็นผู้ป่วยนอนติดตียง และเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการในชุมชน ตําบลป่าสัก อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนารูปแบบการทํางานให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ ดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.snmri.go.th/snmri/download/cbr61/phare.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง