ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ (Effect of laying hen rearing systems on production performance, egg quality, cholesterol content and fatty acid composition of egg)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บัณฑิตา ทักขนนท์
คำสำคัญ การเลี้ยงไก่ไข่;รูปแบบการเลี้ยงไก่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การทดลองในไก่ไข่สายพันธุ์ทางการค้า (Isa Brown) อายุ 30 สัปดาห์ จำนวน 276 ตัว แบ่งออกเป็น 3กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ำ แบ่งตามรูปแบบการเลี้ยงคือ เลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับ (4 ตัว/กรง) เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตัว/ตารางเมตร) เลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยพื้น (5 ตัว/ ตารางเมตร) และมีพื้นที่ปล่อยสู่แปลงหญ้า (2 ตารางเมตร/ตัว) เวลา 12 สัปดาห์ (อายุไก่ 30 ถึง 42 สัปดาห์) ไก่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอาหารสูตรเดียวกัน พบว่า รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ไม่มีผลต่อผลผลิตไข่ น้ำหนักไข่ และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่ ไก่ไข่ที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นกินอาหารได้มากกว่าไก่ที่เลี้ยงบนกรงตับ การเลี้ยงทั้ง 3 แบบไม่ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของไข่ขาว ไข่แดง เปลือกไข่ ความหนาของเปลือกไข่ ความสูงไข่ขาว และค่า Haugh unit แต่การเลี้ยงไก่ไข่แบบมีพื้นที่ปล่อยสู่แปลงหญ้ามีสีไข่แดงเข้มที่สุด รูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่ไก่แตกต่าง การเลี้ยงไก่ไข่แบบมีพื้นที่ปล่อยสู่แปลงหญ้าช่วยเพิ่มสีของไข่แดงและสัดส่วนของกรดไขมัน ชนิดโอเมก้า-3 ในไข่โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตไข่และคุณภาพไข่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/bitstream/123456789/5747/1/Fulltext.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง