ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วของชุมชนบ้านผาเด็ง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (Research and Development of Roasted Miang Juice Chili Paste for Pa-Deng Community, Pa-Pae Sub-district, Mae Tang District, Chiang Mai Province)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธีรพงษ์ เทพกรณ์
คำสำคัญ น้ำเมี่ยง;น้ำเมี่ยงคั่ว;น้ำพริก;ชาอัสสัม
หน่วยงาน สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลการวิจัยพบวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงผง ประกอบด้วย การตากแห้งน้ำเมี่ยงสด จากนั้นป่นให้เป็นผงและบรรจุซองอลูมิเนียมฟอยล์ ส่วนผสมของน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วประกอบด้วย กะปิ น้ำตาล เกลือ น้ำมะขามเปียก พริกแห้งคั่ว ข้าวคั่ว ถั่วลิสงคั่ว หอมแดงเจียว กระเทียมเจียว และน้ำเมี่ยงผง วิธีการปรุง เริ่มจากผสมพริกแห้งคั่ว หอมแดงเจียว กระเทียมเจียว ถั่วลิสงคั่ว กะปิ น้ำตาลปี๊บ เกลือ และน้ำมะขามเปียก คลุกเคล้าให้เข้ากัน นำไปคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อน คั่วจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นโรยข้าวคั่ว และน้ำเมี่ยงผงลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันและคั่วจนแห้ง ตักน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วจากกระทะ โรยหน้าด้วยหอมเจียว และพริกทอด กรรมวิธีการผลิตน้ำเมี่ยงผงและการปรุงน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มแม่บ้านผาเด็ง ต.ป่าแป๋อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมและปฏิบัติการ มีแม่บ้านเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 32 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการกลุ่มแม่บ้านผาเด็ง มีการผลิตและจำหน่ายน้ำเมี่ยงผงและน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน วางจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนภายใต้ชื่อ “ผาเด็ง” บริหารจัดการโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงผงและน้ำพริกน้ำเมี่ยงคั่วซึ่งมีสมาชิก 28 คน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://archive.mfu.ac.th/school/agro2012/sites/default/files/files/03.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง