ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของโพรพอลิสจากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ อพ.สธ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
เจ้าของผลงานร่วม ชญานี อ๊อดทรัพย์ , ธัญลักษณ์ ตะโกดี , หนึ่งฤทัย วิชัยกุล
คำสำคัญ โพรพอลิส;เชื้อราก่อโรคผิวหนังในคน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผึ้ง (Apis spp.) และชันโรง (Trigona spp.) เป็นแมลงที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรให้แก่พืชดอก ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพของพืชดอกนานาชนิด นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากผึ้งและชันโรงยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น น้ำผึ้งมีการนำมาใช้ในการบริโภคและเป็นองค์ประกอบของยาพื้นบ้าน ชันหรือโพรพอลิส (propolis) ซึ่งได้จากการเก็บยางไม้ของผึ้งและชันโรงได้มีการนำมาใช้ยาเรือหรือภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ จากการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานว่า โพรพอลิสมีความสามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์หรือไล่แมลงอื่น ๆ ได้ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/56485/1/Sureerat_De_2555.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความหลากหลายของผึ้งและชันโรง และการนำมาใช้ประโยชน์ของโพรพอลิสจากรังผึ้งและชันโรงในพื้นที่ อพ.สธ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง