ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ดินปั้นโลหะมีค่าพร้อมเตาเผาสำหรับทำเครื่องประดับด้วยไมโครเวฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คำสำคัญ ดินปั้นโลหะมีค่า;เผาด้วยไมโครเวฟ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ดินปั้นโลหะมีค่า เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นชุดนี้ประกอบด้วยดินปั้นจากโลหะมีค่า (Precious Metal Clays) หลายชนิด ได้แก่ ดินปั้นทองแดง (Copper clay) ดินปั้นเงิน (Silver Clay) และดินปั้นเงินสเตอร์ลิง (Sterling Silver Clay) ดินปั้นเหล่านี้ประกอบด้วยผงโลหะมีค่าชนิดนั้นๆ ผสมกับตัวประสานอินทรีย์และน้ำ ซึ่งดินปั้นเหล่านี้สามารถนำมาปั้นขึ้นรูปเป็นเครื่องประดับโลหะได้ด้วยมือหรืออุปกรณ์ปั้นอย่างง่ายในครัวเรือน เมื่อปั้นเป็นชิ้นงานศิลป์หรือเครื่องประดับแล้วรอให้แห้งและนำไปเผาที่อุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวของโลหะตัวประสานและน้ำจะสลายตัว ทำให้อนุภาคโลหะกลับมาผนึกเชื่อมกันได้ชิ้นงานเครื่องประดับโลหะ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qpvhNMKuplU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ดินปั้นโลหะมีค่าพร้อมเตาเผาสำหรับทำเครื่องประดับด้วยไมโครเวฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง