ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องผลิตหมูทุบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อำนวยพศ ทองคำ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.มานะ สุภาดี , นายชูชาติ เฉลิมถ้อย
คำสำคัญ เครื่องผลิตหมูทุบ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ amnuay_thk@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องผลิตหมูทุบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ชุดอบให้ความร้อนเพื่อให้หมูสุกก่อนทุบหมู โดยชุดนี้จะใส่ฉนวนกันความร้อนสูญเสีย และมีชุดทุบหมูเพื่อผลิตหมูทุบ ต้นกำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด ¼ HP ส่งกำลังไปยังชุดอุปกรณ์เยื้องศูนย์ซึ่งเป็นล้อช่วยแรงที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากการหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงลักษณะขึ้น-ลงโดยปลายบนสุดมีอุปกรณ์แท่งกลมสำหรับใช้ทุบหมูซึ่งมีโครงครอบป้องกันนิ้วและติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัย และมีชุดอบให้ความร้อนหลังจากการทุบเพื่ออบหมูที่ทุบแล้วให้มีความกรอบนุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องผลิตหมูทุบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง