ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติพงษ์ สุวีโร
เจ้าของผลงานร่วม นายประชุม คำพุฒ , นายธวัชชัย อริยะสุทธิ , นางสาวนิรมล ปั้นลาย , นายอมเรศ บกสุวรรณ
คำสำคัญ ผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย;วัสดุก่อสร้างสีเขียว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี choomy_gtc@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทยเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่ได้จากการนำผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อาทิเช่น เถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน เส้นใยปาล์มน้ำมัน ต้นปาล์ม ทางปาล์ม มาเป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิตวัสดุก่อสร้างต้นทุนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น แผ่นซีเมนต์บอร์ด ฝ้าเพดาน อิฐบล็อก ไม้เทียม เป็นต้น โดยวัสดุก่อสร้างทุกประเภทที่ทำการผลิตมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความสวยงามสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารเขียวได้
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างสีเขียวจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง