ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมเสื้อคลุมสองมิติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล
คำสำคัญ นวัตกรรมเสื้อคลุม;เสื้อคลุมสองมิติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี supanicha_s@rmutt.ac.th, supanicha@windowslive.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เสื้อคลุมสามารถสวมใส่ได้ 2 รูปแบบ โดยการสลับด้านบน และด้านล่างตัวเสื้อ เป็นผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมโดยการนำรูปทรงสี่เหลี่ยมมาประกอบเป็นตัวเสื้อที่ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากเสื้อชาวเขาทางภาคเหนือในประเทศไทย สามารถทำได้ง่ายโดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการทำแบบตัดสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวันที่เหมาะสมสำหรับทุกสังคมการแต่งกาย ถือเป็นการสร้างแนวทางในการทำแบบตัดเสื้อคลุมอย่างง่ายตรงต่อความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนรู้ ฝึกทักษะด้านการตัดเย็บสำหรับกลุ่มชุมชน และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสู่ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


นวัตกรรมเสื้อคลุมสองมิติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง