ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นริศ ท้าวจันทร์
คำสำคัญ แมลงวันผลไม้;สารล่อแมลง;โฟมยางพารา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ narit.t@psu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเป็นการนำน้ำยางพาราดิบมาพัฒนาและขึ้นรูปเป็นแท่งโฟมยางพารา โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ทำให้โฟมยางพารามีช่องว่างและรูพรุนขนาดเล็ก ตัวผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ ในการกักเก็บและชะลอการปลดปล่อยสารล่อแมลงที่เป็นกลุ่มของสารระเหยออกมาอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ ทำให้ดึงดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานขึ้น ประหยัดการใช้สารล่อแมลงมากกว่าวิธีการดั้งเดิมมากถึง 5 เท่าและดูดแมลงวันผลไม้ได้ยาวนานมากกว่า 120 วัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง