ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสิว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จารุภา วิโยชน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง , นายปรียวัสส์ พิมพ์นวล
คำสำคัญ สารสกัดจากเปลือกทับทิม;แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร jarupav@nu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม โดยการนำแผ่นไบโอเซลลูโลสที่ได้จากการบ่มเลี้ยงแบคทีเรียชนิด Acetobacter xylinum ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มาผสมกับสารสกัดจากเปลือกทับทิมอิ่มตัวที่ความเข้มข้น 5-10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากแผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสนี้มีขนาดของเส้นใยในระดับนาโน และประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถจับ กับสารสกัดจากเปลือกทับทิมได้ดี จึงสามารถดูดซับสารสกัดได้มาก ประกอบกับเป็นเป็นเส้นใยจากธณรมชาติ ที่ไม่มีการผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่ผลิตได้มีลักษณะเป็นแผ่นแห้งสีเหลืองอ่อน มีความเหนียวและคงทน การพิสูจน์ประสิทธิภาพของแผ่นมาส์ก ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว ได้แก่ Stapphylococcus aureus, Stapphylococcus epidermidis และ Propionibacterium acnes พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เช่น gentamyci
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


แผ่นมาส์กไบโอเซลลูโลสที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิมเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับสิว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง