ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ บุญตานนท์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวณัฐสุดา คำปา , นายเรวัต ยิ้มวิไล
คำสำคัญ การดักจับคาร์บอนไดออกไซด์;การผลิตไฟฟ้าจากลม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล narin.boo@mahidol.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นการนำเอาลมร้อนที่ระบายทางปล่องมาผ่านของเหลวเพื่อให้เกิดแรงยกตัวเพื่อนำเอาไปหมุนแกนที่ต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน นอกจากนี้ลมร้อนที่ผ่านของเหลวที่มีส่วนผสมขององค์ประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นตัวช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เปลี่ยนของเสียให้เกิดประโยชน์ : การผลิตไฟฟ้าจากลมปลายปล่องควันร่วมกับการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง