ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ บุญตานนท์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวณัฎฐวี ตาสกุล
คำสำคัญ พัดลมระบายความร้อน;การเกษตรอัจฉริยะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล narin.boo@mahidol.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรเป็นอุปกรณ์ที่สามารถปรับความเร็วรอบในการหมุนของใบพัดให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิภายในโรงเรือน และภายนอกได้แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิและระบายอากาศภายในโรงเรือน และลดการบำรุงรักษาชิ้นส่วนในการทำงานของตัวพัดลมอีกด้วย เหมาะสำหรับนำไปใช้กับการเกษตรแบบระบบปิด เพื่อลดค่าใช้จ่าย และการใช้พลังงาน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


พัดลมระบายความร้อนชนิดมอเตอร์ต่อตรงแบบผันแปรสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง