ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์ตรวจสอบท่านอนและการดิ้นของทารกในครรภ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ทับกล่ำ
เจ้าของผลงานร่วม ภัคภิณญา ชินบุตร , แพรพรรณ ซูซูกิ , เกสรา เขียวคำ , กรวิชญ์ พิทยชัย , ทรรศิกา คิวเจริญ
คำสำคัญ อุปกรณ์ตรวจสอบการดิ้นของทารก;การดิ้นของทารกในครรภ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ supawadee053t@hotmail.com, stubglam@gmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย Smart-Preg Monitor นวัตรกรรมออกแบบสำหรับหญิงตั้งครรภ์โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับการดิ้นและแสดงท่าของทารก เพื่อสามารถติดตามสุขภาพของทารกได้อย่างต่อเนื่อง แสดงผลผ่านทาง smart phone พร้อมแจ้งเตือนเมื่อทารกดิ้นน้อยลง Smart Preg app.สามารถบันทึกข้อมูลการตั้งครรภ์ การดิ้นของทารก และข้อมูลการดูแลตนเองสำหรับหญิงตั้งครรภ์จนถึงคลอด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


อุปกรณ์ตรวจสอบท่านอนและการดิ้นของทารกในครรภ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง