ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกลือสมุทรสุดวิเศษ : วิถีเกลือ วิถีชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธารทิพย์ ผิวสุข
เจ้าของผลงานร่วม อรวรรณ รถทอง , ดวงทิพย์ เกตุทอง , เกวลิน แซ่อึ้ง , ณัฐมล นามศิริ
คำสำคัญ เกลือสมุทร;ภูมิปัญญาท้องถิ่น;นาเกลือ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/มหาวิทยาลัยมหิดล/โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สมุทรสงคราม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ประเทศไทยมีการทำนาเกลือมายาวนานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ปัจจุบันอาชีพนี้กลับไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ยุววิจัยตระหนักในปัญหานี้จึงเลือกที่จะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเกลือ ในอดีตหลังน้ำทะเลขึ้นสูงจะมีน้ำทะเลขังอยู่ในพื้นที่โล่งเมื่อน้ำระเหยไปเกิดเกลือ ชาวบ้านได้นำไปประกอบอาหารและเมื่อความต้องการมากขึ้น นาเกลือจึงเกิดขึ้นนั่นเอง สมัยนั้นเป็นอาชีพที่นิยมแพร่หลาย มีการทำนาเกลือแบบลงแขก ชุมชนช่วยเหลือกัน ปัจจุบันการทำนาเกลือเปลี่ยนไปนำเทคโนโลยีมาใช้แทน ไม่มีการลงแขกช่วยกัน อีกทั้งนาเกลือเป็นอาชีพที่ต้องทำงานหนัก ชาวบ้านจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น นาเกลือจึงเหลือน้อย แต่ชุมชนส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเพื่อรักษานาเกลือไว้เพื่อไม่ให้ผู้คนหลงลืมวิถีของตน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=oU1zsQNhpCg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


เกลือสมุทรสุดวิเศษ : วิถีเกลือ วิถีชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง