ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อู้จ๋าภาษาไทลื้อ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อุทิศ บุญเพิ่มพูล
คำสำคัญ ภาษาไทลื้อ;ชาวไทลื้อ;ภาษาท้องถิ่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านลวงเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทลื้อ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นที่ชาวไทลื้อช่วยกันอนุรักษ์ไว้โดยมีหมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ สัตว์ คำกริยา และ หมวดทั่วไป คำกริยาภาษาไทลื้อ ตัวอย่างเช่น หมวดอาหาร ภาษาไทย เกลือ ,โก่ย ,เนื้อ , พุทรา , มะละกอ , ข้าว ภาษาไทลื้อ เก่อ , จิ้นกล้วย ,บ่าแต๊น,บ่าโกยเตด,เข่า จากที่เรียนรู้เป็นตัวอย่างภาษาไทลื้อในหมวดต่างๆ หมวดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ของใช้ สัตว์ คำกริยา และ หมวดทั่วไป สำหรับภาษาไทลื้อมีมากอยากเรียนรู้สามารถไปที่โรงเรียนบ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=xxDEl-3a7CM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


อู้จ๋าภาษาไทลื้อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง