ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผสมข้ามของข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ กับข้าวชัยนาท ๑ (Oryza sativa L.) และการชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดโครโมโซมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายวัชรินทร์ บำรุงกูล และคณะ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.กานดา หวังชัย , ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
คำสำคัญ ข้าวหอมมะลิ, ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าวชัยนาท 1, การผสมข้ามข้าว, การชักนำการกลายพันธุ์, การเพิ่มชุดโครโมโซม, โคลชิซีน
หน่วยงาน ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยวิธีการผสมข้ามเกสรข้าวระหว่างข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวชัยนาท 1 เพื่อปรับปรุงให้มีลักษณะความไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีของข้าวขาวดอกมะลิ 105 และยังคงคุณภาพที่ดีของข้าวพันธุ์นี้อยู่ และได้ลักษณะผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ร่วมกับการชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดจำนวนโครโมโซม ที่คาดว่าเมื่อมีชุดจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น อาจทำให้ได้ลักษณะของผลผลิตที่มากขึ้นโดยใช้สารโคลชิซีนชักนำให้เกิดการเพิ่มชุดจำนวนโครโมโซมในต้นอ่อนของข้าว
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง