ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดตรวจเชื้อรา เพื่อผู้ติดเชื้อราจากการล้างไต ถูก ใว ใช้ง่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธมลวรรณ จำเริญศักดิ์ชัย
คำสำคัญ ชุดตรวจเชื้อรา;การล้างไต;โรคไตวายเรื้อรัง;การติดเชื้อรา
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ชุดตรวจเชื้อรา จากน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง’ เกิดขึ้นเพราะ ปัจจุบันผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้อง ยังมีอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อรา เนื่องจากการตรวจเชื้อราต้องใช้เวลาและเครื่องมือในห้องแล็บ ทำให้ผู้ป่วยบางรายได้ผลตรวจออกมาไม่ทันกับการรักษา ‘ซิน - ธมลวรรณ จำเริญศักดิ์ชัย’ จึงใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คิดค้นชุดตรวจที่รู้ผลไว ใช้ง่าย และราคาถูก ซึ่งกำลังพัฒนาเพื่อนำมาใช้ได้อย่างกว้างขวางในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://channel.mahidol.ac.th/?page=view&id=1863
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ชุดตรวจเชื้อรา เพื่อผู้ติดเชื้อราจากการล้างไต ถูก ใว ใช้ง่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง