ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของการเสริมข้าวก่ำต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของกุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา (Effects of purple rice bran addition on the physicochemical-sensorial properties and storage stability of Chinese Sausage)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกศสินี ต๊ะต้องใจ
คำสำคัญ รำข้าวก่ำ;กุนเชียง;สารต้านอนุมูลอิสระ;การเก็บรักษา
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย รำข้าวก่ำ เป็นแหล่งที่ดีของสารอาหาร โปรตีน ไขมัน และใยอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง การศึกษาผลของการเสริมรำข้าวก่ำ ร้อยละ 0.25, 0.5 และ 1 ต่อคุณลักษณะและความคงตัวต่อการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กุนเชียง ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วัน กุนเชียงเสริมรำข้าวก่ำร้อยละ 1 มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงสุด แต่เนื้อสัมผัสด้าน springiness และ cohesiveness ลดลงเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/106824/85484
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง