ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยเพื่อสุขภาพ (Development of Kanomtuay product for health)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นรินทร์ เจริญพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม จิรวรรณ เขียววิจิตร์ , สุวนีย์ ดีหะริง
คำสำคัญ ขนมถ้วย;กะทิ;ถั่วเหลือง;ลำไย;ไขมัน
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวขนมและหน้าขนมถ้วยเพื่อสุขภาพ ทดลองแบบมิกเจอร์ดีไซน์ ส่วนประกอบของน้ำร้อยละ 17.5 น้ำตาลร้อยละ 22.5 และเนื้อลำไยสดร้อยละ 60 ได้รับการยอมรับสูงที่สุด ส่วนอัตราส่วนหน้าขนมถ้วยที่ทดแทนกะทิด้วยนมถั่วเหลืองร้อยละ 50 ผิวหน้าขนมสีเหลืองอ่อน แตกมันปานกลาง เนื้อสัมผัสนิ่ม ไม่มีการแยกชั้นระหว่างผิวหน้าขนมและตัวขนม ผู้ทดสอบยอมรับในระดับปานกลาง การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ 4 องศาเซลเซียส สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ 7 วัน การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ขนมถ้วยจะเริ่มเน่าเสียในวันที่ 2 ของการเก็บรักษา ผลิตภัณฑ์ขนมถ้วยเพื่อสุขภาพเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม https://tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/135279/101096
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง