ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้นจากโพลิเมอร์ธรรมชาติผสมสารสกัดจากข้าวและน้ำมันหอมระเหยเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์(ปีที่2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปิยฉัฏร ช่วยสีนวล
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณา เตชะสกุล , นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย , นายเกรียงศักดิ์ เลิศประภามงคล , ดร.อาทิตย์ มกรเสน
คำสำคัญ วัสดุปิดแผลสองชั้น;สารสกัดข้าว;น้ำมันหอมระเหย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาวัสดุปิดแผลสองชั้น (double layer-wound dressing) โดยชั้นที่ 1 คือ แผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสและชั้นที่ 2 คือ เส้นใยนาโนโพลิแลคติคแอซิดผสมสารสกัดจากข้าวสามชนิดคือ สารสกัดจากข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอร์รี่และรำข้าวหอมมะลิ จากการศึกษาการปลดปล่อยสารสกัดข้าวจากเส้นใยโพลิแลคติคแอซิด พบว่าสารสกัดจากข้าวลืมผัวสามารถปลดปล่อยได้มากที่สุดและยังคงมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระอยู่และสารสกัดจากข้าวลืมผัวให้ผลดีที่สุด นอกจากนั้นยังได้ศึกษาสัณฐานวิทยาของเส้นใยโพลิแลคติคแอซิดผสมสารสกัดจากข้าวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM)และสมบัติทางความร้อนด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิ่งแคลลอริมิเตอร์ (DSC) ดังนั้นจากการขึ้นรูปวัสดุปิดแผลสองชั้นและศึกษาคุณสมบัติต่างๆพบว่าวัสดุปิดแผลดังกล่าวสามารถนำไปประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง