ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจากน้ำมันรำข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรดา สิงขรรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นายอธิคุณ ศรีไพร , นางสาวศุภิสรา หิรัญวัฒนเกษม , Mr. Anwar Ali
คำสำคัญ น้ำมันรำข้าว;โอลิโกเมอร์;ไมเซลล์;สารลดแรงตึงผิวจากชีวมวล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้สารลดแรงตึงผิวไม่มีประจุ ด้วยสายโซ่ที่ถูกแทนที่ด้วยเมทิลเเอสเตอร์จากน้ำมันรำข้าวชนิดพอลิ(กลีเซอรอล-ซัคซิเนต)โอลิโกเอสเตอร์ และ รายงานความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้งานสารลดแรงตึงผิวนี้ (1) ในรูปแผ่นฟิล์ม (2) ในสูตรอิมัลชันที่มีน้ำมันรำข้าวถึง ร้อยละ 50 (3) ในสารเคลือบผลไม้สูตรน้ำจากน้ำมันรำข้าว (4) สูตรพอลิอะครีเลต ลาเท็กซ์ สำหรับการเสริมค่าแรงอัด (compressive strength) และค่าแรงดัดโค้ง (flexural strength) ในงานคอมพอสิตซีเมนต์โดยสามารถแสดงประสิทธิภาพได้เทียบเท่าถึงดีกว่าสารลดแรงตึงผิวในตลาด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สารลดแรงตึงผิวชีวมวลจากน้ำมันรำข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง