ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยฤทธิ์ลดอ้วนจากสารสกัดรำข้าวและสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลและกลไกการออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และปริมาณเชื้อแบคทีเรียในลำไส้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ภญ แคทรียา สุทธานุช
เจ้าของผลงานร่วม ดร.พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ , ภญ. รุ่งศิริ ชัยอิทธิอนันต์ , ดร. ศศิภาวรรณ มาชะนา , นางสาวสุกัญญา ศรีจำปา
คำสำคัญ โพรไบโอติก;เชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร;สะแต็บฟีโรคอคคัส ออเรียส;ข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381;ข้าวก่ำ;ต้านการอักเสบ;การยับยั้งการสร้างไขมัน;เซลล์ไขมัน 3T3-L1
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบศักยภาพสูง แบบสูตรผสมจากรำข้าว สมุนไพร และเส้นใยจากพืชและผัก สำหรับนาไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดภาวะอ้วน โดยพบว่าเส้นใยอาหาร สารสกัดรำข้าวและสมุนไพรที่ทำการศึกษามีออกฤทธิ์ลดอ้วน โดยมีกลไกเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไลเปส และเอนไซม์อะไมเลส ลดการสร้างไขมัน และกระตุ้นการสลายไขมัน และออกฤทธิ์ดังกล่าวแบบส่งเสริมกัน อักทั้งพบว่าเส้นใยธรรมชาติบางชนิด มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการลดการดูดซึมของแป้งและไขมันได้อย่างน่าสนใจ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยฤทธิ์ลดอ้วนจากสารสกัดรำข้าวและสมุนไพรไทยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์: ผลและกลไกการออกฤทธิ์ต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และปริมาณเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.