ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมหมาย เลิศนา
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวกัลยา สานเสน
คำสำคัญ นาน้ำฝน;ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง;ฤดูปลูก;ระบบที่เป็นมิตรภับสภาพแวดล้อม
หน่วยงาน กรมการข้าว
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของเกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนอย่างยั่งยืน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการคาดคะเนโดยแบบจำลองและการดำเนินงานในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อเป็นดัชนีการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวต่อไป และกรอบวิจัยด้าน การลดปัจจัยที่ไม่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม (Mitigation) โดยการพัฒนาการผลิตข้าวนาน้ำฝน ในระบบที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง