ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ว่าที่ร.ต.ประกาศิต ศรีทะแก้ว
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;มูลไก่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลไก่ นำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและกลิ่นเหม็นจากมูลไก่ ซึ่ง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี ได้แบ่งสัดส่วนการใช้มูลไก่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ใช้เลี้ยงปลา ผลิตปุ๋ย และผลิตก๊าซชีวภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5WkaYiQHhsU
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง