ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรกลในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นายประเสริฐศักดิ์ ภักดีวงษ์ , ดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์ , นายศักดา จันทร์ทอง
คำสำคัญ เครื่องคัดกรวด;โรงสีชุมชน;บรรจุสุญญากาศ;เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้เป็นงานวิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการ ได้แก่โครงการ การพัฒนาเครื่องคัดแยกกรวดออกจากข้าวสารและเครื่องบรรจุสุญญากาศและโครงการ วิจัยและพัฒนาเครื่องทำความสะอาดและคัดเมล็ดข้าวพันธุ์คุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกร ได้ผลการวิจัยคือ เครื่องต้นแบบเครื่องคัดแยกกรวดขนาดอัตราการทำงาน 100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องคัดแยกกรวดขนาด 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องต้นแบบเครื่องบรรจุสุญญากาศแบบปรับปรุง ขนาด 120 ถุงต่อชั่วโมง และเครื่องทำความสะอาดและคัดเมล็ดข้าวพันธุ์คุณภาพสำหรับกลุ่มเกษตรกร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาเครื่องจักรกลในการผลิตข้าวคุณภาพครบวงจรสำหรับกลุ่มเกษตรกร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง