ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อนุชิดา วงศ์ชื่น
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง , นางสาวศิรินภา อ้ายเสาร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
คำสำคัญ กข15;ขาวดอกมะลิ 105;โรคไหม้;โรคขอบใบแห้ง;เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปีที่ 1 ประชากรที่ 1 ปลูกคัดเลือกแบบสืบตระกูลของ กข15 ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้านทานโรคและแมลง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า (ฤดูที่ 1) ปลูก F4, F5, F6 จำนวน 44 สายพันธุ์ คัดเลือกได้ 310 สายพันธุ์ ได้เมล็ด F5, F6, F7 คัดเลือกต่อด้วยเครื่องหมายโมเลกุลได้ 66 สายพันธุ์ นำไปปลูกในฤดูที่ 2 คัดเลือกได้ 820 สายพันธุ์ ได้เมล็ด F6, F7, F8 ประชากรที่ 2 (ฤดูที่ 1) แยกกอต้น F1 ของ KDML 105 ที่ยีนต้านทานโรคแมลง ในฤดูที่ 2 นำไปผสม กับ KDML 105 ไม่ไวต่อช่วงแสง early ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว ได้เมล็ด F1 จ้านวน 13,509 เมล็ด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ที่พัฒนาได้จากพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ให้มีความต้านทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง