ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกและการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวอนุชิดา วงศ์ชื่น , นางสาวนฤมล เข็มกลัดเงิน , นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คคนางค์ ปัญญาลือ , นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อาทิตยา ยอดใจ
คำสำคัญ การคัดเลือก;การปลูกศึกษาพันธุ์ขั้นต้น;กข15;ขาวดอกมะลิ 105
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ให้ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวด้วยวิธี Marker-assisted Backcrossing ทำโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกรมการข้าวเพื่อคัดเลือก และศึกษาพันธุ์ขั้นต้น ซึ่งจะได้สายพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถปลูกได้ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง ที่มีทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว มีทั้งสายพันธุ์ข้าวต้นสูงเหมือนพันธุ์เดิม และข้าวต้นเตี้ยที่ไม่หักล้มเก็บเกี่ยวนวดด้วยรถเก็บเกี่ยวได้ง่าย สายพันธุ์เหล่านี้จะถูกนำไปทดสอบผลผลิตในสถานีต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคัดเลือกและการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง