ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้พรมแดน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณสุทัศน์ อาจหาญศิริวงศ์
คำสำคัญ เครือข่ายแบบไร้พรมแดน;ระบบเชื่อมต่อ
หน่วยงาน บริษัท เอส.เอ.ไอ เทคโนโลยีเซอร์วิสเซส จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การนำไปใช้งานในรูปแบบ MOBILE 100% โดยสามารถข้ามผ่านข้อจำกัด ของการการทำงานของระบบ NETWORK เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้พรมแดนนี้ สามารถส่งข้อมูลเข้าหากันได้ จากทั่วทุกมุมโลกถึงแม้จะใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบที่ต่างกัน ทั้ง FIBER OPTIC, ADSL, WIFI, 4G, 3G, EDGE, GPRS หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนรถที่กำลังเคลื่อนที่ โดยระบบนี้ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารส่งข้อมูล กับผู้ใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาเช่น LAPTOP, PC, TABLET, SMARTPHON
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=EE5qv9wv6vU
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้พรมแดน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง