ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุพรรณ ยั่งยืน , อาจารย์ ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา , อาจารย์ ทิวานัถ แก้วสอนดี
คำสำคัญ เครื่องอบแห้ง
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043 754 316 โทรสาร 043 754 316
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ที่ได้พัฒนาและสร้างขึ้น โดยสามารถเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ สำหรับใช้ในการอบแห้งผลิตเกษตรที่เป็นเม็ดหรือเมล็ด โดยลักษณะการทำงานมีเกลียวลำเลียงสำหรับป้อนวัสดุเข้าสู่ถังอบแห้งทรงกระบอกหมุนที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียง สองช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งเกลียวลำเลียงซึ่งติดตั้งขดวนรอบในถัง และช่วงที่สองติดตั้งใบโปรยวัสดุตามแนวรัศมีของตัวถังสำหรับโปรยเมล็ดพืชในขณะเคลื่อนที่ตามการหมุนของถัง ในส่วนแรกนั้นติดตั้งเบอร์เนอร์อินฟราเรดสำหรับแผ่รังสีให้ความร้อน ส่วนช่วงที่สองนั้นจะดึงเอาแก๊สร้อนจากการเผาไหม้ของเบอร์เนอร์อินฟราเรดโดยใช้พัดลมเป่าจากปลายถังให้พาลมร้อนผ่านไปที่ส่วนที่สองของถังทำให้เกิดการอบแห้งด้วยลมร้อนกับเมล็ดพืชที่โปรยตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงตลอดการเคลื่อนที่ เมื่อวัสดุไหลออกจากปลายถังหมุนจะมีเกลียวลำเลียงนำวัสดุที่ผ่านการอบแห้งออก มีความสามารถในการทำงาน 0.5 – 3 ตันต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับวัสดุ เครื่องอบแห้งใช้พลังงานที่จากแก๊สแอลพีจีประมาณ 1.2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้กระแสไฟฟ้า 3500 วัตต์ สามารถลดความชื้นได้รอบละ 3-6 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ใช้พลังงานจำเพาะรวม 4.38 เมกะจูลต่อกิโลกรัมน้ำระเหย ค่าใช้จ่ายรวม 366 บาทต่อตันสำหรับกรณีใช้งานต่ำสุด 4 ตันต่อวัน และมีจุดคืนทุน 6 ปี 7 เดือน 12 วัน ในกรณีใช้งานเครื่อง 120 วันต่อปี
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การจัดการความรู้และขยายผลเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง