เปราะราตรี ดอกไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบครั้งแรกในโลกที่ จ.เชียงใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เปราะราตรี ดอกไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบครั้งแรกในโลกที่ จ.เชียงใหม่
เจ้าของผลงาน :  ณัฐพล นพพรเจริญกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   ทยา เจนจิตติกุล
คำสำคัญ :   ดอกไม้, เปราะราตรี
หน่วยงาน :  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  เปราะราตรี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Kaempferia noctiflora Nopporncharoenkul & Jenjitt ดอกพืชชนิดนี้ออกเหนือดินในขณะที่ไม่มีใบและออกใบตอนที่ไม่มีดอก หรือพูดง่ายๆ ว่า เห็นดอกไม่เห็นใบ เห็นใบไม่เห็นดอก หรืออาจจะไม่เห็นทั้งดอกและใบ เพราะมีช่วงพักตัวใต้ดินยาวถึง 8 เดือน ยังไม่พอ...พืชชนิดนี้ยังมีระยะเวลาการออกดอกไม่เกิน 15 วัน (ในรอบปี) และในแต่ละปี first flowering date ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกด้วย ซึ่งหมายความว่า ถ้าเราเดินทางไปสำรวจผิดเวลา เราจะไม่เจออะไรเลย ได้ค้นพบดอกไม้ชนิดใหม่ครั้งแรกในโลกที่ จ.เชียงใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=PM0dDwmptic
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
เปราะราตรี ดอกไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบครั้งแรกในโลกที่ จ.เชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710