การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
เจ้าของผลงาน :  นภัส สมสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การดำน้ำ, แนวปะการังที่เกาะสาก, ความหลากหลายของปลา
หน่วยงาน :  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  เกาะสากเป็นเกาะเล็ก ๆ ในจังหวัดชลบุรี ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักทั่วไป เพราะค่อยข้างมายาก นักท่องเที่ยวที่มามักเป็นกลุ่มทัวร์ ทำให้ผลกระทบของชีวภาพทางทะเลมีเล็กน้อย การดำน้ำวิจัยปลาตามแนวปะการัง พบว่าความสมบูรณ์ของปะการังเป็นอย่างไร ความสมบูรณ์ของปลาเป็นอย่างไร มีกี่สปีซีส์ และจากการดำน้ำวิจัยปลาได้แบ่ง ปลาเป็น 5 ชนิดตามลักษณะการกินคือ 1. ปลากินเนื้อ 2.ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3.ปลากินพืช 4.ปลากินปะการัง 5.ปลากินทั้งพืชและสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=gWPhL0er0dw
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710