ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นภัส สมสวัสดิ์
คำสำคัญ การดำน้ำ;แนวปะการังที่เกาะสาก;ความหลากหลายของปลา
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เกาะสากเป็นเกาะเล็ก ๆ ในจังหวัดชลบุรี ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักทั่วไป เพราะค่อยข้างมายาก นักท่องเที่ยวที่มามักเป็นกลุ่มทัวร์ ทำให้ผลกระทบของชีวภาพทางทะเลมีเล็กน้อย การดำน้ำวิจัยปลาตามแนวปะการัง พบว่าความสมบูรณ์ของปะการังเป็นอย่างไร ความสมบูรณ์ของปลาเป็นอย่างไร มีกี่สปีซีส์ และจากการดำน้ำวิจัยปลาได้แบ่ง ปลาเป็น 5 ชนิดตามลักษณะการกินคือ 1. ปลากินเนื้อ 2.ปลากินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 3.ปลากินพืช 4.ปลากินปะการัง 5.ปลากินทั้งพืชและสัตว์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gWPhL0er0dw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การดำน้ำสำรวจความหลากหลายของปลาตามแนวปะการัง ที่เกาะสาก จังหวัดชลบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง