สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่
เจ้าของผลงาน :  สมิต ศิริภากรณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สำนวนไทย, การออกแบบสื่อสาร
หน่วยงาน :  ภาควิชาCommunication Design Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  สมิต สนใจใช้ความรู้ด้านการออกแบบ ที่เรียนรู้จาก Communication Design Program วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตีความวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในสำนวนไทย เพื่อนำเสนอในรูปแบบที่ ‘ไม่เชย’ ด้วยการออกแบบเป็นโปสเตอร์สำนวนไทยและตีความสำนวนไทยต่างๆ เช่น ปิดทองหลังพระ สีซอให้ควายฟัง ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ด้วยคำอธิบายเป็นภาพโปสการ์ดที่เป็นส่วนประกอบในโปสเตอร์สำนวนไทย ทำให้รู้จักวัฒนธรรมไทยและอัตลักษณ์ไทย ผ่านสัญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในสำนวนไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=cuJ_TxN7iUk
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   ปรัชญา
 
Creative Commons License
สำนวนไทยตีความรื่องเก่าในรูปแบบใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710