ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบน์ด้วยเทคนิคทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่าง เอทานอลและน้ำมันจากเนื้อเมล็ดปาล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ บุญทาวัน
คำสำคัญ เครื่องยนต์ก๊าซเทอร์ไบด์;เอทานอล;น้ำมันจากเนื้อเมล็ดปาล์ม;ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น;Gas turbine engine;Ethanol;Palm kernel oil;Trans-esterification
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาการผลิตเอทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันสายกลาง (medium chain fatty acid ethyl ester) ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่นระหว่างน้ำมันจากเนื้อเมล็ดปาล์ม (Palm kernel oil) และเอทานอลไร้น้ำ ทั้งนี้เอทานอลไร้น้ำได้จากกระบวนการหมัก การกลั่นและการทำบริสุทธิ์ด้วยเทคนิคการแยกไอผ่านเยื่อแผ่นโดยจะทำการผลิตขึ้นใช้เองในห้องปฏิบัติการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง