ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาเทคนิคการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มในทะลายปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วโดยใช้ความสัมพันธ์ของเปอร์เซ็นต์น้ำมันกับค่าทางไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส.ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน , นาย ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ , นาย จิรวัสส์ เจียตระกูล
คำสำคัญ เปอร์เซ็นต์น้ำมันสกัด;ทะลายปาล์มน้ำมัน;ปริมาณความชื้น ความจุไฟฟ้า;ความต้านทานไฟฟ้า
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปาล์มสุกพอดีจะได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงสุดซึ่งจะทำให้เกษตรกรและประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายจะประกาศบังคับการซื้อขายปาล์มทะลายตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่อทะลาย แต่ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องมือวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่สามารถวัดได้ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับการวัดด้วยวิธีมาตรฐาน โดยการซื้อขายปาล์มทะลายในปัจจุบันยังขึ้นอยู่กับความพอใจของ ผู้ซื้อ ทำให้การซื้อขายขาดความยุติธรรม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง