ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนารถช่วยตัดและเก็บทะลายปาล์มนามันแบบไร้ผลปาล์มร่วง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. กุณฑล ทองศรี , นาย ธงชัย เพ็งจันทร์ดี , นาย ชวลิต อินปัญโญ , นาย อรรถพล ชัยศิริ
คำสำคัญ ทะลายปาล์มน้ำมัน;รถช่วยตัด;ไร้เมล็ดร่วง;Fruit Bunches;Cut Off Transfer Vehicle;Without Palm Fruit Drop
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วิจัยนี้มุ่งพัฒนารถช่วยตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบไร้ผลปาล์มร่วง เพื่อแก้ปัญหา ในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเก็บทะลายปาล์มน้ำมันที่มีลำต้นสูง โดยที่ทะลายปาล์มน้ำมันไม่ร่วงลงสู่พื้นดิน อีกทั้งยังมีความสามารถในการเก็บทะลายปาล์มน้ำมันจากพื้นดินขึ้นสู่กระบะบรรทุกด้วยการใช้ชุดคีบ และสามารถขนถ่ายจากกระบะบรรทุกโดยการยกเทหรือยกดัมพ์ ทำให้ลดการใช้แรงงานในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง