ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผักปลอดภัยส่งนอก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภารดี เพ็งเพียร
คำสำคัญ การปลูกผักปลอดภัยส่งนอก;ผักปลอดภัย
หน่วยงาน เกษตรกร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกผักส่งออกจะปลูกในมุ้งโดยในแปลงจะเป็นดินปลูกผสมปุ๋ยคอก เมื่อเพาะได้ 20 วัน แล้วนำมาลงแปลงได้ 3 วัน และต้องห่มผ้าไม่ให้แดดแรง นอกจากกันแดดภายนอกแล้ว ยังใช้ฟางห่มดินเพื่อรักษาความชื้นให้กับผักกาดหอมนี้ด้วย ผักกาดหอมนี้พวกหนอนพวกเพลี้ยจะไม่ค่อยมารบกวน เพราะมีกลิ่นฉุนอยู่ในตัว แต่ต้องทำน้ำหมักบำรุงดินบำรุงต้น ผักกาดหอมจะเก็บขายได้เมื่ออายุ 55-60 วัน จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตอาหารปลอดภัยให้กับคนในชุมชน สร้างเครือข่ายผู้ผลิตทางอินทรีย์ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กบคนในชุมชน จนในที่สุดสามารถผลิต ส่งออกตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย โดยผักกาดหอมนี้มีใบประกันราคาให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=G8R1H0hPN04
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ผักปลอดภัยส่งนอก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง