ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ขมิ้นทอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วินัย ฤทธิกุล
คำสำคัญ การปลูกขมิ้นทอง;ขมิ้นทอง
หน่วยงาน เกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ขมิ้นเป็นพืชแซมปลูกในร่องยาง ร่องกล้วย ปาล์มน้ำมัน ขมิ้นมีหลายสายพันธุ์ การปลูกต้องเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ในช่วงฤดูแล้ง หลังจากปลูก 2 เดือน ก็ให้ปุ๋ย ให้ครั้งแรกหลังจากปลูกประมาณ 2 เดือน และเว้น 1 เดือนก็ให้อีก เริ่มปลูกคือ ช่วงต้นฝนและมาเก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ 9 เดือน เมื่อขุดมาได้แล้วก็นำมาคัดแยก ใน 1 ปีจะเก็บเกี่ยวได้ครั้งเดียวเพราะขมิ้นเป็นพืชฤดูกาล ปริมาณในการเก็บเกี่ยว 2,500 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ขมิ้นจะนำมาแปรรูปเป็นลูกประคบ ขมิ้นผงอัดแคปซูล ทำสบู่ และเครื่องสำอาง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=LtGd2eaE5OM
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง