ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัชวาล ใจซื่อกุล
เจ้าของผลงานร่วม มารุต เฟื่องอาวรณ์
คำสำคัญ ด้วงเต่า;แมลง;แมลงศัตรูพืช;ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตว์ขาปล้องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ดำเนินการโดยการสำรวจชนิดและปริมาณของแมลงศัตรูพืชและแมลงที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างพฤศจิกายน 2555 ถึง มีนาคม 2556 โดยใช้กับดักแสงไฟและการสำรวจตามพืชอาหาร จากการสำรวจพบแมลงศัตรูพืชกลุ่มสำคัญคือ เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อกลางคืน และด้วงหมัดผัก และพบผู้ล่าที่สำคัญ คือ ด้วงเต่า มวนเพชฌฆาต แมลงหางหนีบ แมลงวันขายาว และแมงมุม
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/52007/1/Chatchawan_jai.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ขาปล้องในระบบนิเวศการเกษตรและพื้นที่รอบข้างในพื้นที่ อพ.สธ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง