ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุชาดา สุขหร่อง
เจ้าของผลงานร่วม อารีรัตน์ ลออปักษา , สุรพงษ์ เก็งทอง , รุทธ์ สุทธิศรี
คำสำคัญ สมุนไพร;พืชสมุนไพร;ต้นขี้หนอน;ยารักษามะเร็ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เนื่องจากเอนไซม์โทโพโซเมอเรส เป็นเป้าหมายของการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด งานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะค้นหาสารออกฤทธิ์ที่มียับยั้งเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส จากสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์โดยใช้เซลล์ยีสต์ที่ได้รับการถ่ายโอนหน่วยพันธุกรรมเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส จากพืช Arabidopsis thaliana ซึ่งสามารถควบคุมการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส ได้โดยใช้โปรโมเตอร์ที่ถูกชักนำด้วยน้ำตาลกาแลคโตส จากการคัดกรองฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ ของตัวอย่างสมุนไพรไทยในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี จำนวน 40 ชนิด 45 ตัวอย่าง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/dspace/bitstream/123456789/49785/1/Suchada_su_2554.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การคัดกรองพืชสมุนไพรในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งโทโพไอโซเมอเรส โดยใช้เซลล์ยีสต์และการสกัดแยกสารสำคัญจากเปลือกต้นขี้หนอนโดยใช้ฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นตัวนำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง