ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โลหะหนักในแม่น้ำบางปะกง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ
เจ้าของผลงานร่วม จงกล บุญงาม , สิรินทิพย์ พละเจริญ
คำสำคัญ โลหะหนัก;แม่น้ำบางปะกง
หน่วยงาน กรมประมง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาปริมาณของโลหะหนักในดินและปลาในแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกำหนดจุดสำรวจตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงส่วนท้ายของแม่น้ำบางปะกง จำนวน 4 จุดสำรวจ ในเดือนธันวาคม 2551 มีนาคม และ มิถุนายน 2552 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน ปลานิล Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) และ ปลาดุกอุย Nemopteryx nengo (Hamilton, 1822) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดิน และในเนื้อปลาทั้งสองชนิด
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.inlandfisheries.go.th/research/files/full/F12555.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โลหะหนักในแม่น้ำบางปะกง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง