ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี ทับกล่ำ
คำสำคัญ กายภาพบำบัด;กายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก เป็นหุ่นจำลองที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนแบบ Simulator based learning ในการสอนและฝึกทักษะการทำกายภาพบำบัดทรวงอก โดยผู้เรียนสามารถฝึกวิเคราะห์เสียงหายใจ ฝึกทักษะการตัดสินใจทางคลินิกเพื่อการจัดท่าระบายเสมหะ และการกำจัดเสมหะ ใช้ร่วมกับ Augmented Reality Baby Chest Physiotherapy book และ Pediatric Posture Gyro เพื่อทำให้การใช้หุ่นจำลองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


หุ่นจำลองเพื่อการทำกายภาพบำบัดทรวงอกในเด็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง