ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์
เจ้าของผลงานร่วม กร เหมรัญช์โรจน์ , จ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ , กุลณัฐ โตวิกกัย , มัชฌิมา สุวิชชโสภณ , สัณหพศ จันทรานุวัฒน์ , จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์
คำสำคัญ ไม้เท้าพยุง;ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ
หน่วยงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ไม้เท้าช่วยพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ป่วยออปิดิกส์ ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว และผู้สูงอายุ สามารถเดินขึ้นลงบันได ทางต่างระดับได้อย่างสะดวกและปลอดภัยกว่าอุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่ เช่น ไม้พยุงเดินทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้ปรับระดับเข้ากับความสูงระดับต่างๆได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือปรับอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบเซนเซอร์และระบบติดตามตัว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ไม้เท้าพยุงเดินปรับระดับอัตโนมัติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง