ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้อาหารจานด่วนพืชบำรุงข้าวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บุญมี มะลิสา
คำสำคัญ การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์;อาหารจานด่วนพืชบำรุงข้าว
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านป่าก่อ หมู่ 1 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นางบุญมี มะลิสา เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านป่าก่อ ได้ทำการปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์หอมอุบล พื้นที่ 2 ไร่ จากเดิมที่เคยใช้ปุ๋ยเคมี และปรับเปลี่ยนมาเป็นการทำนาแบบอินทรีย์นานกว่า 10 ปี จนในปัจจุบันสามารถลด ละ เลิก การใช้สารเคมีได้เป็นการถาวร โดยทำการปลูกข้าวแบบนาดำต้นเดี่ยวที่ทำให้ข้าวแตกกอได้มาก บำรุงข้าวด้วยอาหารจานด่วนสูตรพิเศษแบบเกษตรอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มมากขึ้น อาหารจานด่วนพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 1. ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร 2. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร 3. กากน้ำตาล 1 ลิตร 4. นมสด 3 ลิตร ประโยชน์จากอาหารจานด่วนพืชแบบเกษตรอินทรีย์ ส่วนประกอบของจุลินทรีย์หน่อกล้วยจะช่วยปรับโครงสร้างของดินให้มีความร่วนซุย ระบบรากข้าวสามารถดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น อีกทั้งฮอร์โมนไข่จะช่วยบำรุงข้าวให้เจริญเติบโตได้ดี ข้าวแตกกอดี รวงใหญ่ ข้าวเต็มเมล็ด ได้ผลผลิตสูง ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=7817&s=tblrice
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การใช้อาหารจานด่วนพืชบำรุงข้าวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง