ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยท้องถิ่นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชิติพัทธ์ โพธิ์รักษา
คำสำคัญ การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์;หมู่บ้านแม่กลางหลวง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหมู่บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย มึกะดี เป็นภาษาปกากอะญอ หมายถึง หมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่แถบป่ารอบดอยอินทนนท์ มีชุมชนบ้านแม่กลางหลวงและชุมชนใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวปกากอะญอ(ชาวกระเหรี่่ยงเชื้อสายพม่า)ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายรักษ์ธรรมชาติเป็นเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส ชาวบ้านได้ใช้งานวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการจัดการการท่องเที่ยวตามรูปแบบของตน สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนที่เข้าใจและหวงแหนธรรมชาติ ทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์ นับว่าการวิจัยเป็นเครื่อมือที่ทรงพลังที่ช่วยคลี่คลายปมปัญหาให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติแและยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=U8Il2DvgRkQ
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


งานวิจัยท้องถิ่นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านแม่กลางหลวง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.