ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดตั้งธนาคารเซลล์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.น.สพ.ดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ , ดร.ไสว วังหงสา , นางสาวดรุณี โสภา
คำสำคัญ ธนาคารเซลล์สัตว์;ไก่พื้นเมือง;ไก่ป่า;ไก่ฟ้าประจำถิ่น;เซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิด;โปรตีนกาวไหม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างไก่พื้นเมืองไทย 4 สายพันธุ์ ไก่ป่า และไก่ฟ้าประจำถิ่น โดยเก็บเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิด เซลล์จากตัวอ่อน สกัดดีเอนเอ แยกเพศ และตรวจสอบลำดับเบสส่วน d-loop ของดีเอนเอในไมโตคอนเดรีย รวมทั้งได้ทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโปรตีนกาวไหมใน Freezing media
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง